KALENDARZ

Poprzedni miesiąc Październik 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Najstarsze dzieje naszej szkoły nie są dokładnie znane gdyż kronika prowadzona, prawdopodobnie od roku 1908, zaginęła podczas zawieruchy wojennej. Pierwszym dokumentem rzucającym światło na dawne dzieje szkoły w Chabówce jest, opatrzona okrągłą pieczęcią z napisem: "Zarząd 1-klasowej szkoły Podstawowej w Chabówce", metryczka, zawierająca nazwiska 15 dzieci z rocznika 1876 objętych obowiązkiem szkolnym . Mimo, że od spisania metryczki minęło ponad 120 lat, dzisiejsi uczniowie mogą znaleźć w niej znajomo brzmiące nazwiska.

Szkoła w tym okresie, była typowym budynkiem szkoły jednoklasowej: parterowym, murowanym, na kamiennym fundamencie, krytym gontem, a składała się z jednej klasy lekcyjnej o powierzchni 64 m² oraz mieszkania dla nauczyciela. Nauczyciel, oprócz dwupokojowego mieszkanka z kuchnią i spiżarnią, miał tez do swojej dyspozycji drewutnię, ogródek przyszkolny oraz studnię wykopaną na sąsiadującej posesji. Pierwszą nauczycielką uczącą w Chabówce była pani Lelek.

Realizacja obowiązku szkolnego przedstawiała się bardzo źle: jedynie 45% dzieci kończyło szkołę. Stan ten poprawił się dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W roku 1924 dobudowane zostało piętro a szkoła zyskała dwie sale lekcyjne.

Wiedzę o dziejach szkoły zawdzięczamy panu Stefanowi Samogyi, który w z dniem 1 września 1934 roku został kierownikiem szkoły . W owym czasie, była to szkoła II stopnia, z sześcioma klasami, w której zatrudnionych było 3 nauczycieli. Do września 1939 roku, to jest do wybuchu II wojny światowej, szkołę doposażono w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe dzięki imprezom organizowanym przez Radę Szkolną, na czele której stał Feliks Wójciak.

Wraz z wybuchem wojny ograniczono, na polecenie władz hitlerowskich, program nauczania, zakazując nauki przedmiotów takich jak historia i geografia. Podobnie jak w innych miejscowościach prowadzone było tajne nauczanie.

Z wojny szkoła w Chabówce wyszła zdewastowana i pozbawiana pomocy naukowych. ; nauka odbywała się więc w bardzo trudnych warunkach. W trzech salach szkolnych 246 uczniów podzielonych na 7 klas uczyli : Stefan Samogyi, Genowefa Buksa, Władysława Lipecka i Zofia Samogyi.

W kolejnych latach szkoła była stopniowo remontowana i wyposażana.

W 1955 roku zawiązany został Komitet Rozbudowy Szkoły i rozpoczęto dobudowę nowego skrzydła mieszczącego w sobie 4 sale lekcyjne, zastępczą salę gimnastyczną i dwa dwupokojowe mieszkania nauczycielskie na poddaszu.

W roku szkolnym 1959/60 przystąpiono do przebudowy starego budynku szkoły, która została zakończona 1962 roku. Warunki nauczania bardzo się poprawiły: budynek szkolny obejmował bowiem 8 sal lekcyjnych, kancelarie, dwa pomieszczenia na bibliotekę i pomoce naukowe oraz salę gimnastyczną w suterynie o powierzchni 82m². W szkole zainstalowano centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę.

W kolejnych latach, w miarę pozyskiwania środków finansowych, modernizowano szkołę i jej otoczenie: wykonano nowe elewacje, wyłożono kostką podwórko szkolne, wymieniono ogrodzenie oraz odnowiono toalety. W ciągu kilku lat dawne mieszkania nauczycielskie zostały przerobione na pomieszczenia dydaktyczne, poprawiły się też warunki pracy dyrektora i nauczycieli dzięki remontowi i zmianie wyposażenia ich pomieszczeń. Stale wzbogacano wyposażenie klas , a w 1999 powstała pracownia komputerowa. Na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje 9 salami lekcyjnymi, pracownią komputerowa (unowocześnioną w 2005 roku), zastępczą salą gimnastyczną, stołówką oraz dwoma pomieszczeniami bibliotecznymi.

Remonty te oraz otworzenie pracowni możliwe było dzięki pomocy Polonii Amerykańskiej Koło Chabówka w Chicago

W 2000 roku, w skutek wprowadzenia reformy oświaty, szkoła stała się szkołą sześcioklasową, a w 2003 z woli rodziców utworzono zespół szkół obejmujący gimnazjum.

Od pierwszych lat powojennych w szkole prowadzono ożywiona działalność wychowawczą; działały kółka, organizowano rajdy turystyczna oraz imprezy kulturalne i sportowe. Tradycje te kontynuowane są do dzisiaj.

W roku szkolnym 2007/8 oddana została do użytku nowa, przestronna biblioteka szkolna z salą komputerową i dostępem do Internetu. Pod opieką pracownika biblioteki Internet dostępny jest dla wszystkich uczniów.

Od maja 2011 r. Gimnazjum nosi imię Władysława Orkana.

Od dnia 01.09.2017 r. w wyniku reformy edukacji szkoła wróciła do dawnej nazwy Szkoła Podstawowa im.Wladysława Orkana w Chabówce.